justicecz.cz

Nepřetržitě sledujeme insolvenční a obchodní rejstřík.

Hlídáme, abyste nepropásli informace, které Vás zajímají.

Stačí si jen zvolit Vaše právnické a fyzické osoby.
O zbytek se postará šikovný software.

Komu pomáháme:

Věřitelům   |   Advokátům a insolvenčním správců   |   Podnikatelům   |   Státním firmám   |
Daňovým a účetním firmám   |   Obcím

Věřitelé
Hlídání insolvenčního rejstříků slouží věřitelům jako pojistka proti pádu jejich dlužníků do insolvence. Jakmile k němu dojde, je věřitel ihned informován stručným mailem. Získá čas na přihlášení své pohledávky a tím i nárok na své peníze. Pokud by totiž svojí pohledávku do 30 dnů od pádu dlužníka do insolvence nepodal, přišel by o všechny své peníze.

Advokáti a insolvenční správci
Usnadňujeme práci a šetříme čas při získávání informací z obchodního a insolvenčního rejstříku. S námi mají advokáti a insolvenční správci dokonalý přehled o právnických a fyzických osobách, které si nechají hlídat. Nastal konec časů, kdy vládl strach ze zmeškání významné události. O každé změně jsou zavčas informováni stručným a přehledným mailem.

Podnikatelé
Pomáháme malým a stejně tak i velký firmám, které obchodují na fakturu a poskytují dlouhodobější dodávky zboží a služeb. Mít přehled o svých obchodních partnerech a dlužnících je základní předpoklad k tomu, jak nepřijít o peníze. Jak jinak se dozvědět, že některý z Vašich obchodních partnerů nebo dlužníků nečekaně spadl do insolvence, než když si ho necháte hlídat. Sledování změn v obchodním rejstříku u fyzických osob jako podíl či účast v existujících nebo nově zakládaných společnostech. Sledování změn v obchodním rejstříku u právnických osob jako podíly v jiných společnostech, změny v orgánech společnosti, základního kapitálu, změny a přidání veškerých dokumentů – zakladatelských listin, notářských zápisů, účetních uzávěrek, …
Mít informace se vyplatí!

Státní firmy
Pro státní firmy platí to co pro podnikatele. Navíc si musí hlídat, aby jejich zaměstnanci nebyli členy řídících a kontrolních orgánů v obchodních korporacích provozujících podnikatelskou činnost. S námi získáte přehled o svých zaměstnancích.

Daňové a účetní firmy
Automatické sledování změn v obchodním a insolvenčním rejstříku využívají právě daňové a účetní firmy, aby si zjednodušily práci a zároveň, aby jim neunikla žádná důležitá informace.

Obce
Obcím pomáháme hlídat jejich dlužníky. S námi se dozvědí, když některý z jejich dlužníků spadne do insolvence.

Chcete i Vy pomoci s hlídáním právnických a fyzických osob?

Rádi Vám pomůžeme!